دانلود اپلیکیشن نوار

Hengameh

Koja Boodi Ta Hala

44 Like

تو کجا بودی تا حالا؟

تو آسمونا دنبالت میگشتم

روی زمین تورو پیدا کردم

تو قیمتی ترین جواهری که

تو ویترین دنیا تماشا کردم


تو کجا بودی تاحالا

تو کدوم نقطه دنیا

کجا بودی تا حالا

تو حقیقتی یا رویا

کجا بودی تا حالا


خیال میکردم توی رویاهامی

تو خوابمی بعضی شبا باهامی

اما یه روز گرم تابستونی

رسیدی با یه دنیا مهربونی


شبا با تو ستاره بارون شدن

از ماه نقره ای خبر آوردی

فقط زمین و ماه آسمون نیست

قلبمو از تنهایی در آوردی


تو آسمونا دنبالت میگشتم

روی زمین تورو پیدا کردم

تو قیمتی ترین جواهری که

تو ویترین دنیا تماشا کردم


تو کجا بودی تاحالا

تو کدوم نقطه دنیا

کجا بودی تا حالا

تو حقیقتی یا رویا

کجا بودی تا حالا


پشت کدوم ستاره پنهون بودی

همسفر کدوم زمستون بودی

تو از کدوم قصه دور اومدی

روی زمینی که پره از بدی


کجا بودی این همه ماه و سالها

حقیقتی یا که خیالی حالا

این که هنوز کسی مث تو اینجاس

تنها امید من برای فرداس


کجا بودی تاحالا

تو کدوم نقطه دنیا

کجا بودی تا حالا

تو حقیقتی یا رویا

کجا بودی تا حالا

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


1 Comments