دانلود اپلیکیشن نوار

Googoosh

Ajab Jaei

67 Like

عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم

تا من بخوام اونقدر زنده بمونم باهات رویام رو تا اخر ببینم

عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم

تو تنها ادمی هستی که هیچوقت باهاش احساس تنهایی نکردم


تا از پیشت میرم دلتنگ میشم به هیچکی جز تو احساسی ندارم

به جز تو از خدا چیزی نمیخوام تا وقتی تو رو دارم کنارم

چه فرقی داره کی هست و کی نیست

بگو داریم تو بیداری میبینیم که بین دستهامون هیچ مانعی نیست


عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم

تا من بخوام اونقدر زنده بمونم باهات رویام رو تا اخر ببینم

عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم

تو تنها ادمی هستی که هیچوقت باهاش احساس تنهایی نکردم

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


1 Comments