دانلود اپلیکیشن نوار

Hengameh

Eshghe Khales

84 Like

سخته برام نبودنت

تو عشق مهربونمی رویای عاشقونمی

خیلی کمه حتی اگه بگم همه وجودمی

تازگی هر نفسی نمیشه مثل تو کسی

مگه میشه گذشتن از تویی که عشق خالصی

تویی که عشق خالصی


سخته برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت

دلم میخواد فقط تو رو تو بغلم بگیرمت

سخته برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت

از این همه فاصله ها من تو رو پس میگیرمت


تو تنها اسم رو لب ها تویی همون که من میخوام

معجزه ای با بودنت پر میکشن خستگی ها

خواستنت و نداشتنت ببین چیکار کرده باهات

سخته برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت

دلم میخواد فقط تو رو تو بغلم بگیرمت


سخته برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت

از این همه فاصله ها من تو رو پس میگیرمت

سخته برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت

از این همه فاصله ها من تو رو پس میگیرمت

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!