دانلود اپلیکیشن نوار

Googoosh & Hasan Shamaizadeh

Mosalase Khatereha

62 Like

اگه حلقه های زنجیرو بشه از هم جدا کرد

اون همه خاطره های زنده رو میشه فنا کرد

ما خود ِ خاطره و خاطره سازیم

زیر آوار زمان رنگ نمیبازیم


ما به هم پیوستگانیم هرکجای این جهانیم

ما به هم پیوستگانیم هرکجای این جهانیم

ما جدایی ناپذیریم ، رنگ تکرار نمیگیریم

زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم


اونکه مارو در به در از هم جدا کرد

از حقارت خودش مطرب صدا کرد

به خیال خام کشتن ترانه

همه رو خاطره ساز قصه ها کرد


ما گذشته ایم و آینده و حالیم

ذات عشقیمون و همیشه بی زوالیم

نه سزاوار نه سکوت اهل تسلیم

همصدا و همترانه ی سه نسلیم


ما جدایی ناپذیریم ، رنگ تکرار نمیگیریم

زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم

ما همون هستیم که بودیم

نوحه نیستیم و سرودیم


ای که دوزخ تمامی

قاتل عشق و کلامی

به خیال خام خود باش

توام اما بی دوامی


کار تو خاطره سوزی

کار کار ما خاطره سازی


بازی کن تا آخرین دست

آخر بازی میبازی

بازی کن تا آخرین دست

آخر بازی می‌بازی


ما جدایی ناپذیریم ، رنگ تکرار نمیگیریم

زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم

ما جدایی ناپذیریم ، رنگ تکرار نمیگیریم

زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


1 Comments

  • saman :

    عالی بود